’раносмилане и правилни€т ред на приемане на храните

hranosmilane

ƒа на постенето и здравословното хранене, не на лекарствата

јмерикански€т лекар†д-р†—тенли Ѕас†започва да изследва връзката между последователността на приема на храната и храносмилането още през 50-те години на минали€ век. Ќеговите теории за запазване и възстанов€ване на здравето чрез правилно хранене са изпробвани и доказани върху редица пациенти, включително и върху него сами€. — постене и приемане на храните в правилна последователност, д-р —тенли Ѕас се е излекувал от болестите си, а не чрез лекарства.

ƒупка в стомаха

ѕо време на јмериканската гражданска война един войник бил ранен в стомаха. (“ова определено се е случвало доста често, но този войник станал попул€рен, защото лекарите наблюдавали нещо много интересно по време на лечението му.) ¬ резултат на раната, той имал гол€м и видим отвор в стомаха си. ѕрез тази дупка лекарите могли да наблюдават как приеманата от него храна не се смесва в стомаха му. “€ оставала точно в последователността, в ко€то била приета, като образувала пластове. » точно така, пласт по пласт, бивала храносмилана.

–азличните €сти€ не се смесват

√одини след това немски€т психолог ѕаул √рюцнер провежда същи€ експеримент, давайки на мишки три различни порции храна, първата с черен цв€т, втората с б€л и третата с червен. ћалко след приема на храната били изследвани стомасите на животните, при което се установило, че трите различни храни са подредени в стомаха в реда, в който са били приети, без да са смесени.

ƒецата €дат правилно

ƒ-р Ѕас е провел изследвани€ със сами€ себе си. —лед като €л различни храни в една определена последователност, установил, че най-бързо се храносмилат плодовете, след това смесената салата, после сиренето и най-накра€ месото.

»нтересен факт е, че децата, оставени сами да изберат какво да €дат, обикновено следват истинктите си, започвайки с най-лесно смилаемите продукти. ќт т€х €дат до насита, след което преминават на малко по-трудно смилаема храна. ќт не€ също €дат толкова, колкото апетит имат и € остав€т. „ак накра€ €дат протеинови храни, които се задържат най-дълго в храносмилателни€ канал.

«дравословно храносмилане благодарение на правилната последователност

Ќашата храна може да бъде храносмелена добре само когато е приета в правилната последователност. –едът на прием се ориентира по това колко време е нужно за храносмилането на един продукт. ѕо тази логика първо се €дат храните, които се храносмилат най-бързо, докато трудно смилаемите идват най-накра€.

ѕъпеш за десерт? Ќикога!

јко €дете например едно парче пъпеш за десерт, това ще доведе до екстремни храносмилателни проблеми Ц не само при храносмилането на пъпеша, но и на пилешкото с пържени картофи, което сте из€ли преди това.

¬ нормални услови€ (на празен стомах) пъпешът би бил храносмелен най-късно след половин час. “ъй като обаче в наши€ случай той е бил из€ден след едно трудно смилаемо €стие, значи остава най-отгоре в храносмилатели€ канал и тр€бва да изчака храносмилането на пилешкото с картофи.

Ќо пъпешът н€ма да стои търпеливо и да чака реда си. “ой, както и всички плодове, из€дени в грешната последователност, започва да изгнива. ќбразуват се газове и алкохол. “ъй като за н€кои храни са необходими 4-5 часа за пълното им храносмилане (особено при комбинации между протеинови и нишестени продукти), през това време се увеличават газовете, по€в€ват се киселини и тежки храносмилателни смущени€.

 ак да €дем в правилната последователност

¬ сво€та книга ДIdeal Health through Sequential EatingУ д-р —тенли Ѕас описва в ко€ последователност се храносмила най-добре едно €дене.

¬с€ка група от храни (плодове, зърнени, месо, сирене, €йца, зеленчуци и т.н.) се нуждае от точно определени храносмилателни ензими. —амо когато отделните храни се €дат в правилната последователност, могат да бъдат отделени точно необходимите им ензими, за да бъдат храносмелени оптимално.

јко например искате да €дете месо, ориз, салата, сирене и плодове на едно хранене, тогава правилната последователност би изглеждала по следни€ начин:

 • «а пред€стие се €дат плодове
 • —ледва салата
 • ќсновното €дене започва с ориз
 • ѕоследван от сирене
 • » чак тогава може да бъде из€дено месото

¬секи хранителен продукт образува свой собствен пласт в стомаха Ц и то в последователността, в ко€то е бил приет. ѕри гореспоменатото €дене плодът ще напусне първи стомаха Ц след около 30 мин. —лед това неговото м€сто ще бъде заето от втори€ пласт, този на салатата, ко€то ще се задържи в стомаха още 30-40 мин. —ледва трети€ слой на ориза, след него идва сиренето и накра€ месото.

 рай на умората след хранене

¬секи пласт се храносмила отделно, без да се смеси с останалите. јко е била приета правилно, храната бива храносмилана бързо и без проблеми. Ќе се образуват газове и не се по€в€ва умора. “очно обратното, човек се чувства бодър и пълен с енерги€.

јко същото онова €дене беше прието смесено Ц малко от тук, малко от там, храносмилането му щеше да отнеме много часове, придружено от чувство на тежест, газове, киселини и какво ли още не. » всичко това само заради грешната последователност.

ј хора с бавно храносмилане изобщо не би тр€бвало да €дат толкова много различни храни на едно €дене. ѕо-добре е да се хран€т по малко и по-често.

ќсновно правило на точната последователност

ќсновното правило на последователността на €дене гласи:  олкото по-гол€мо е съдържанието на вода на една храна, толкова по-напред тр€бва да стои т€ в храносмилателната редица.  олкото по-ниско е съдържанието на вода, толкова по-късно се €де.

¬одосъдържащи храни се храносмилат лесно и бързо отстъпват м€сто на тези с високо съдържание на протеини, въглехидрати и мазнини.

Ќепоносими храни изведнъж стават поносими

јко досега сте страдали от стомашни проблеми след консумаци€та на €дки, авокадо или плодове, веро€тно сте мислели, че те не са добри за вас, защото не ги понас€те.

¬ действителност просто сте ги €дели в грешната последователност или в неправилна комбинаци€ с други храни. јко €дете €дки заедно с плодове, тогава богатите на мазнини €дки пречат на храносмилането на плода. ѕриети в подход€щата последователност, тези два продукта изведнъж стават чудесно поносими и се смилат отлично.

ƒа вземем за пример прочутата комбинаци€ от шунка с пъпеш, ко€то често се сервира като деликатесно пред€стие. ѕъпешът сам по себе си би бил прекрасен, но мазнинита на шунката пречи на храносмилането му, което води до редица проблеми.

—окове

—лучвало ли ви се е да изпиете една чаша плодов сок за десерт? ¬ъв стомаха ви вече има салата и картофи със зеленчуци, запечени със сирене. ¬ърху всичко това идва и сокът, който иначе би напуснал стомаха за броени минути, а сега тр€бва да чака реда си с часове. Ќегови€т гн€в заради забав€нето също се израз€ва по вече познатите начини.

„ести грешки при хранене

—поред д-р Ѕас често се допускат следните грешки при хранене, предизвикващи неразположение, отпадналост и храносмилателни проблеми:

 • ѕиенето по време на €дене
 • ѕлодове (свежи или сушени) за десерт
 • —месването на сладки и/или сушени плодове с €дки и семена и евентуално с н€какъв подсладител (мед, кленов сироп), както при повечето мюслита
 • —месването на сладки и/или сушени плодове с киселиносъдържащи плодове
 • яденето на†сладки и/или сушени плодове заедно с или след висококонцентрирани протеини

ѕравила на правилната последователност (според д-р Ѕас)

 • Ќапитките се пи€т 30-60 мин преди хранене. ѕрепоръчително е изпиването на две чаши с вода.
 • ѕлодовете се €дат винаги на празен стомах, никога заедно с други храни и никога за десерт. ѕри €денето на плодове има допълнителни особености, на които тр€бва да се обърне внимание:
  - ѕъпешите се €дат преди всички останали плодове.
  - —лед това следват киселиносъдържащи плодове като цитрусови, ананас, къпини, френско грозде, нар, кисели €бълки и т.н.
  - ѕоследни се приемат сладките плодове (круши, сладки €бълки, райска €бълка, банани).
 • —лед като сте €ли плодове, тр€бва да изчакате 15 минути преди да €дете нещо друго.
 • «еленчуците се €дат преди храни съдържащи нишесте. “.е. салати и зеленчукови €сти€ да сто€т на масата винаги преди основното €дене, а не заедно с него.
 • ясти€, съдържащи нишесте винаги се €дат преди такива с преобладаваща концентраци€ на протеини. ¬ъглехидратни гарнитури като картофи, ориз, макарони и др. се приемат ѕ–≈ƒ» месото, рибата и €йцата.
 • » не на последно м€сто тр€бва да се има в предвид времето, за което се храносмила дадена храна. “ова, което се храносмила най-лесно, се €де първо, а това, което изисква повече време Ц последно.

¬реме на храносмилане на н€кои храни

 • ƒин€ и зеленчукови сокове: 15-20 минути
 • —месени салати от зеленолистни растени€: 20-30 минути
 • ѕъпеш, портокал и грейпфрут: 30 минути
 • ƒруги свежи плодове: 40 минути
 • «елена салата: 30-40 минути
 • ѕовечето задушени или сварени зеленчуци: 40-50 минути
 • «еленчyци със съдържание на нишесте: 60 минути
 • ∆итни, бобови растени€ и леща: 90 минути
 • —емена: 2 часа
 • ядки: 2? Ц 3 часа
 • ќбезмаслено пр€сно мл€ко или нискомаслено свежо сирене: 90 минути
 • Ѕ€ло пълномаслено сирене: 2 часа
 • “върдо сирене (пармезан): 4-5 часа
 • Ѕелтъци: 30 минути
 • ÷€ло €йце: 45 минути
 • Ћека риба: 30 минути
 • ћазна риба: 45-60 минути
 • ѕиле без кожа:†1? Ц 2 часа
 • ѕуешко без кожа: 2 -†2? часа
 • “елешко или агнешко: 3-4 часа
 • —винско:†4? Ц 5 часа

“ези стойности се приемат като ориентировъчни.

—ъветите на д-р Ѕас за правилно хранене

 • ƒъвчете добре.†Ќедобре сдъвканата храна изисква по-големи усили€, за да бъде храносмелена и въпреки това не усп€ва да бъде усвоена напълно. ќт друга страна на организма му е необходима и повече енерги€, което е причина за умора и отпадналост.
 • ћалки количества.† олкото по-малко е количеството приета храна, толкова по-малко време е необходимо за храносмилането ?.
 • ћоно вместо мулти.† олкото по-малко храни се смесват на едно €дене, толкова по-леко преминава храносмилането, а и рискът от пре€ждане отпада.
 •  онцентраци€.†ѕо време на €дене не тр€бва да се гледа телевизи€ или чете вестник. яденето заслужава пълното ни внимание. “р€бва да се съсредоточим върху вкуса на храната ни и достатъчното дъвчене. «а доброто храносмилане е важно не само т€лото, а и духа да разбере, че в момента се €де. » в този случай н€ма риск от пре€ждане, защото човек добре усеща, кога се е наситил и може съзнателно да се откаже от оставащата храна.
 • ≈стествени храни.†»зб€гвайте храни, съдържащи изкуствени аромати и подобрители на вкуса, защото те пречат на т€лото да усети кога е вече сито.

»зточник: blog.dalia-probg.com

 

–С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —В–Є, —З–µ —Б–њ–Њ–і–µ–ї—П—И —В–∞–Ј–Є –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—П —З—А–µ–Ј –±—Г—В–Њ–љ—З–µ—В–∞—В–∞ –Њ—В–і–Њ–ї—Г

–Р–Ї–Њ —Б—В–∞—В–Є—П—В–∞ —В–Є –µ –±–Є–ї–∞ –≤–∞–ґ–љ–∞, –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–∞ –Є–ї–Є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–∞ - –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є –Є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞!
–Ч–∞ —Ж–µ–ї—В–∞ –µ –љ—Г–ґ–љ–Њ –і–∞ –љ–∞—В–Є—Б–љ–µ—И –µ–і–љ–∞ –Њ—В –њ–µ—В—В–µ –Ј–≤–µ–Ј–і–Є—З–Ї–Є!
(219 оцени(ха), резултат: 4,60 от максимално 5)
Loading...Loading...

–Ь–Њ–ґ–µ –і–∞ —Е–∞—А–µ—Б–∞—И –Њ—Й–µ:

10 причини да €дем люто
ѕикантната храна се харесва по цели€ св€т, тъй като лютиви€т вкус прави много €сти€ още по-вкусни. Ўироко разпространено е, че лютивата храна...
ћурсалски чай - за какво помага и как се приготв€
ћурсалски€т чай (лат. Sideritis scardica) е една от най-полезните билки, които растат в Ѕългари€. ћо...
‘изическа активност или спорт
јко ходенето беше здравословно, пощальоните щ€ха да са безмъртни :)   » все пак - ...
ѕр€сното зеле - магнит, който изтегл€ болестите от човешкото т€ло
“ози път н€ма да €дем пр€сно зеле, а ще използваме неговите листа за външна употреба. 1. «елеви листа при отоци...
ƒомашно приготвена паста за зъби - виж рецептите
≈то един набор от идеи за приготв€не на домашна паста за зъби, както и н€колко съвета за избелващи пасти за зъби. јко търсит...
”пражнени€ помагат при разширени вени
— подход€щи упражнени€ при разширени вени ще може да си помогнете да си решите проблема. Ќай-често по краката се срещат подути, ...
»згонете досадните насекоми с билки
¬ момента, в който времето се затопли, започват да ни притесн€ват различни насекоми. ћухите и комарите са едни от най-големите досадници и ...
“айното оръжие срещу съвременните болести - ¬итамин  2
ћалцина са хората, запознати с важната рол€, ко€то изпълн€ва витамин  , що се отнас€ до лечението и предотврат€ването на коронарнит...

–Э–∞–њ–Є—И–Є —Б–≤–Њ–µ—В–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ

2 –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А–∞ –њ–Њ “’раносмилане и правилни€т ред на приемане на храните”

–Ґ–≤–Њ—П—В –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

Copyright © 2024 | Google sitemap
–†–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–µ–љ–Њ –Њ—В –•–Є—В–Ю—Д–µ—А—В–∞