—вал€не на излишните мазнини – миси€та ¬Џ«ћќ∆Ќј


ѕролетта e вече в разгара си. ¬ремето се затопл€ и заедно с това свал€ме дебелите палта и дрехи. »ма безброй причини да искаме да изглеждаме и да се чувстваме по-добре. —ега ще ги прескочим, и ще отидем направо на същността на въпроса.

ћного гол€ма част доктори, диетолози и лични треньори в€рват, че когато горите мазнини по време на тренировка те служат за гориво за производство на енерги€ или топлина.
Ќ€кой см€тат, че те биват изхвърл€ни чрез урината или екскрементите, докато други мисл€т, че мазнините се превръщат в мускул.

¬сички тези идеи/разбирани€ са в известна степен неправилни, според –убен ћеерман, физик и јндрю Ѕраун, биохимик специализирал в областта на липидите, които казват, че има Дучудващо невежество и объркване относно метаболични€ процес при загубата на теглоФ.

 ъде отиват мазнините, когато свал€те килограми?

“ехните изчислени€, които показват къде наистина отиват мазнините, когато отслабвате, наскоро б€ха публикувани в †списание BMJ.  акто Medical News Today по€сн€ват:

Д»злишните приемани въглехидрати и протеини се превръщат в един вид мазнини, наречени триглицериди.  огато хората се опитват да намал€т теглото си, те се опитват да обмен€т†тези триглицериди, докато запазват т€хното тегло, не съдържащо мазнини непокътнато.

“риглицеридите се състо€т от три вида атоми: въглерод, водород и кислород. ћолекулите триглицерид могат да бъдат разбити само с освобождаване на тези атоми чрез процес известен като окисл€ване.

”чените са проследили път€ на тези атоми, когато напускат †т€лото.† “е открили, че когато се окисл€ват 10 кг. мазнини, 8,4 кг се преобразуват и отдел€т като въглероден диоксид (—ќ2) чрез белите дробове и 1,6 кг. се превръщат във вода (Ќ2ќ).

«а да бъдат окислени 10 кг. мазнини от човешкото т€ло, учените са изчислили, че тр€бва да се вдиша 29 кг. кислород. ќкисл€ването тогава води до общо 28 кг. —ќ2 и 11 кг. Ќ2ќ.Ф

”чените отбел€зват, че това не е нещо ново за науката, по-скоро процеса е бил неразбран. ”равнението е свързано с отдел€не на енерги€, просто процеса не е толкова пр€к, колкото н€кой може да си помисли. —поред закона за запазване на масата, всъщност, е доста трудно матери€та† да се превърне в енерги€.

 акто The Atlantic отбел€зва: јко можеше да превърнете мастните запаси [директно] в енерги€, щ€хте да† се взривите в един славен, катастрофален спектакълЕФ† —поред техните изчислен舆 вие на практика издишате 84% от изгубените си мазнини, останалите 16% се трансформират†във вода, ко€то се отдел€ чрез потта и урината.

јвторите см€тат, че ако заместите един час седене на дивана с един час умерени упражнени€ Ц което ще доведе до увеличаване на честотата на дишането Ц ваши€т метаболизъм† ще се повиши седем пъти. ¬ъпреки това, те отбел€зват, че можете лесно да възпреп€тствате вс€ко потенциално намал€ване на тегло като €дете твърде много храна, и аз подчертавам, чрез €дене на неподход€щ вид храна.

¬аши€т избор на храна е от гол€мо значение

¬ажно е да се отчете, че повечето хора, които се бор€т с наднорменото тегло имат н€каква степен на резистентност на нивата на инсулин и лептин. Ћептинът е хормон, който помага за регулирането на апетита.  огато нивото на лептин се покачи, то сигнализира т€лото ви, че сте сит, така че да спрете да се храните.

 огато придобиете резистентност към ефекта на лептина, вие в крайна сметка пре€ждате, тъй като вашето т€ло постепенно губи способността си да ДчуваФ сигналите, които лептинът† му изпраща. »зследването на д-р –ичард ƒжонсън €сно показва как рафинираната захар (по-специално обработената фруктоза) е изключително ефективна в причин€ването на резистентност към лептина. ‘руктозата също така блокира изгар€нето на мазнини.

Ќа практика, ако† вие сте резистентни към инсулин или лептин, докато консумирате фруктоза и зърнени храни вие програмите т€лото си да създава и трупа мазнини. “ова е и една от основните причини поради които, ако сте с наднормено тегло следва да ограничите консумаци€та на фруктоза общо до около 15-25 грама на ден.

“ова означава заместване на повечето от преработените храни с необработени храни и изб€гване на вс€какви подсладени напитки. „истата питейна вода е единствени€т вид течност, от ко€то т€лото ви наистина се нуждае.

јко сте инсулин/лептин резистентни и/или с наднормено тегло, може да увеличите значително потенциала на организма си да изгар€ мазнини чрез периодично гладуване, тъй като то помага на т€лото ви да използва мазнини за основен източник на енерги€, вместо захар. “ова е най-ефективни€т начин, който знам, за да се изхвърл€т нежеланите мазнини и да се елиминира глада за захар.

ѕравенето на упражнени€ на гладно (като първото нещо, което правите сутрин) ще ви даде още един тласък. ≈дин прост начин за периодично гладуване е да пропуснете закуската или вечер€та. ѕоддържайте този дневен хранителен режим, докато нивото на† резистентност на инсулин/лептин се подобри† (теглото, кръвно нал€гане, ниво на холестерол или диабет се нормализират). —лед това го правете толкова често, колкото имате нужда, за да поддържате здравословното си състо€ние.

Ѕели или каф€ви мазнини

ƒокато сме на темата за мазнините, струва си да се отбележи, че има различни видове мастни клетки в нашето т€лото и от метаболитна гледна точка, те реагират по различен начин. “е дори изглежда, че имат различни биологични функции. “ова не е разглеждано в това изследване, но най-веро€тно също играе рол€ в глобалната картина. †¬ продължение на години учените изучавали т.нар. Дкаф€ви мазниниФ Ц вид мазнини, които генерират топлина при изгар€нето на енерги€, вместо да се трупат. “ака наречените Дбели мазниниФ са вид, които предимно се трупат и понеже трудно изгар€т, те са склонни да причин€ват затлъст€ване. ѕроучвани€та са показали, че определени групи хора са склонни да имат повече каф€ви мазнини от други и изглежда, че има пр€ка връзка между активизирането на каф€вите мазнини и метаболитните измервани€ на доброто здраве.
Ќапример:

  • —тройните хора имат повече каф€ви мазнини отколкото пълните
  • ћладите хора имат повече каф€ви мазнини отколкото възрастните хора
  • ’ората с нормални нива на кръвна захар имат повече каф€ви мазнини от тези с високо кръвно нал€гане

 ак да трансформирате белите мазнини в по-здравословните каф€ви мазнини

Ќовородените са снабдени с каф€ва мастна тъкан, за да запаз€т топлината, но повечето от тези мазнини се губ€т при достигане на зр€ла възраст. ¬се пак, въпреки, че имате доста по-малко от не€ като възрастни, учените са установили, че може да активирате каф€вата мастна тъкан, ко€то все още присъства в т€лото ви, чрез излагане на ниски температури. “ова кара т€лото ви да гори повече калории, за да се стопли, а и има доказателства, които сочат, че терапи€та с лед може да помогне за повишаване на загубата на тегло. »зследвани€та при животните показват, също, че те превръщат белите мастни клетки в каф€ви просто чрез упражнени€.

ѕроучването, публикувано в списанието Disease Models and Mechanism, установи, че чрез упражнени€ мускулите на животните освобождават ензим наречен ирисин, който подпомага превръщането на бели мастни клетки в каф€ви. ѕредварителните проучвани€, представени на годишната среща на јмериканската јсоциаци€ на болните от диабет през 2013 г., показват, че това важи и и за хората. —ред мъжете, ползите са били открити след 12 седмици упражнени€ на велоаргометър. ≈дин от изследователите, кандидат на науките в Joslin Diabetes Center, казва:

ДЌашите резултати показват, че упражнени€та не само имат благопри€тен ефект върху мускулите, това се отраз€ва и на мазнинитеЕ ясно е, че когато се тренира, мазнините стават по-каф€ви и по-метаболично активни. Ќие мислим, че съществуват фактори, които биват освободени в† кръвни€ поток от по-здравословните мазнини, които работ€т по здравите тъканиФ.

 акто може да видите, човешки€т метаболизъм е изключително сложен. ќт една страна, физическите упражнени€ помагат за преобразуването на белите мастни клетки в по-здравословни, топлоотдаващи и по-метаболитно активни каф€ви мастни клетки. “ренировките също увеличават оксидирането на мазнините, които напускат вашето т€ло чрез дробовете под формата на въглероден диоксид и чрез вашите телесни течности, под формата на вода. “ова, което не е толкова сложно, обаче е как да се оптимизира метаболизма, дори и ако не разбирате точните механизми на въздействие. —ледвайки простите основи описани по-долу, ще се катализира способността на вашето т€ло да достигнете вашето идеално тегло и слабост.

¬ашето тегло се отраз€ва на начин ви на живот

—амо приемът на по-малко калории и повече физически упражнени€ обикновено не работи много добре, като причината за това е, че не всички калории са еднакви.  акто бе споменато, обработената фруктоза в частност предизвиква резистентност към лептин много по-ефективно, отколкото към други захари, като за рафинираната захар остава второто м€сто. √люкозата, също не е толкова вредна. ‘руктозата също блокира изгар€нето на мазнини. “ака че, вместо да се фокусирате в бро€ на калориите, тр€бва да се насочите към качеството на храната, ко€то €дете и да изб€гвате химичните излагани€. ’имикалите, причин€ващи ендокринни смущени€ като BPA (бисфенол ј) и фталати например, могат да причин€т или задълбочат увеличаването на теглото. ѕо-долу ще видите кратък списък на проактивни, лесни за запомн€не насоки, които може да използвате, за подобр€ване на вашето здраве, хранене и телесно тегло.

  • “ренирайте редовно и бъдете активни през цели€ ден: ѕравете високо интензивни фитнес упражнени€, за да изгорите мазнините и да увеличите мускулната си маса (естествено изгар€не на мазнини). —ъщо така, стремете се да седите малко (много малко Ц в идеални€ случай, не повече от 3 часа на ден) и вървете от 7000 до 10000 стъпки на ден като допълнение към всекидневната тренировъчна програма.
  • ќбмислете периодичното гладуване: ако сте инсулин/лептин резистентни и/или с наднормено тегло, ускорете потенциала за изгар€не на мазнини чрез периодично гладуване. “ова е още един от най-силните подходи за обратна инсулинова резистентност. Ќеобходимо е само докато инсулиновата резистентност се подобри.
  •  упувайте истинска храна, за предпочитане е да е биологично чиста и местно производство и гответе от нулата. ќтказвайки се от преработената храна автоматично ще намалите консумаци€та на захар, което е основната причина за инсулиновата резистентност и трупането на килограми. јко купувате биологични продукти, вие ще намалите и приема на пестициди и генномодифицирани съставки, а и изб€гвайки преработените храни, автоматично изб€гвате и консумаци€та на изкуствени подсладители и вредните преработени мазнини като транс-мазнините и растителните мазнини (като фъстъчено, царевично и соево олио), последните, от които се разграждат до елементи, в резултат на оксидиране при нагр€ване, които може да са по-вредни и от транс-мазнините.
    »ли иначе казано, повечето хора се нужда€т от 50-85% здравословни мазнини за оптимално здраве. »зточници на полезни мазнини, които да добавите към вашата диета са авокадото, масло, направено от органично мл€ко, органично кисело мл€ко, кокосов орех и кокосово масло, сурови €дкови млека, сурови €дки и семена и за тези, които €дат месо Ц месо от хранени с трева животни. »збирайте органично, хранено с трева месо, за да избегнете генномодифицирани съставки, пестициди, хормони, антибиотици и други лекарства, подпомагащи растежа.
  • »збирайте стъклени опаковки и кутии за съхранение, за да избегнете химикали, увреждащи ендокринната система.

 аквото и да избереш да спортуваш, прави го с удоволствие! ¬дъхнови се и се забавл€вай!

—тати€ от д-р ћеркола преведена за теб от ћариета —имеонова! Ѕлагодар€! :)
»зточник: zdravei.org

 

–С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —В–Є, —З–µ —Б–њ–Њ–і–µ–ї—П—И —В–∞–Ј–Є –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—П —З—А–µ–Ј –±—Г—В–Њ–љ—З–µ—В–∞—В–∞ –Њ—В–і–Њ–ї—Г

–Р–Ї–Њ —Б—В–∞—В–Є—П—В–∞ —В–Є –µ –±–Є–ї–∞ –≤–∞–ґ–љ–∞, –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–∞ –Є–ї–Є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–∞ - –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є –Є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞!
–Ч–∞ —Ж–µ–ї—В–∞ –µ –љ—Г–ґ–љ–Њ –і–∞ –љ–∞—В–Є—Б–љ–µ—И –µ–і–љ–∞ –Њ—В –њ–µ—В—В–µ –Ј–≤–µ–Ј–і–Є—З–Ї–Є!
(2 оцени(ха), резултат: 5,00 от максимално 5)
Loading...Loading...

–Ь–Њ–ґ–µ –і–∞ —Е–∞—А–µ—Б–∞—И –Њ—Й–µ:

јптеката е в нашата кухн€
Ѕоб вместо аналгин, люта чушка срещу температура, канела срещу бактерии — промените на времето от топло към студено идват и първите наст...
ƒесетте лечебни свойства на джинджифила
Ћечебните свойства на джинджифила ƒжинджифилът е бил познат още преди 7000 години в ёжна јзи€. —тарите г...
ѕрепоръки за здравето с грозде и вино
ѕри нервна депреси€ Ц чаша вино по време на хранене; ѕри метеоризъм (газове в корема) Ц...
≈стествена и евтина алтернатива на шампоана - директно от кухн€та
 аквото сложите върху кожата си се абсорбира чрез кръвоносната система и отива директно в органите ви. јз съм на ...
‘изическа активност или спорт
јко ходенето беше здравословно, пощальоните щ€ха да са безмъртни :)   » все пак - ...
«абранени€т витамин: B15
≈то обещаната стати€ за важни€ витамин ¬15 със съдба, сходна на тази на витамин ¬-17 Ц и двата са ни доволно непознати. ...
—мрадлика Ц какво знаем и какво не за това чудо на природата
Ћечебни свойства —мрадлика е една от билките със силно изразен антибактериален ефект, позната ни от тефтерите на баба. Ћечебната...
≈фикасна рецепта против рак и за засилване на имунитета
–ецептата с джинджифил и мед е много попул€рна. ≈то как да си € приготвите така, че да има действителен ефект. —пазв...

–Э–∞–њ–Є—И–Є —Б–≤–Њ–µ—В–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ

–Э–∞–њ–Є—И–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А –њ—А–µ–і–Є –≤—Б–Є—З–Ї–Є –њ–Њ “—вал€не на излишните мазнини – миси€та ¬Џ«ћќ∆Ќј”

–Ґ–≤–Њ—П—В –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

Copyright © 2024 | Google sitemap
–†–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–µ–љ–Њ –Њ—В –•–Є—В–Ю—Д–µ—А—В–∞